Vitamin C เกรดพรีเมี่ยม

Vitamin C ใครๆ ก็รู้ ว่าดี

วิตามินซี หรือ ascorbic acid เป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อชีวิตและการมีสุขภาพดี มนุษย์ไม่สามารถ สังเคราะห์วิตามินซีได้เองเนื่องจากไม่มีเอนไซม์ L-gulonolactone oxidase ดังนั้น มนุษย์จำเป็นต้องได้รับวิตามินซี จากอาหารเท่านั้น

วิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำ มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ ลดการเกิด lipid peroxidation และ ยับยั้งการสร้างสารก่อมะเร็งไนโตรซามีน (nitrosamine) วิตามินซีมี ความสำคัญต่อการสังเคราะห์คอลลาเจน (collagen) คาร์นิทีน (carnitine) และสารส่งผ่าน ประสาท (neurotransmitter) มีบทบาทต่อเมตาบอลิสมของ กรดอะมิโนและคาร์โบไฮเดรต ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็ก รวมถึงการเพิ่มภูมิต้านทาน ถ้ามีการขาดวิตามินซี อย่างรุนแรง จะเกิดโรคลักปิดลักเปิด

เราเลือกใช้ Nutra C จาก USA

Wheatgrass-VitaminC
  1. ดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วไป
  2. มีฤทธิ์เป็นกลางไม่กัดกระเพาะ
  3. อยู่ในร่างกายได้ยาวนานกว่าวิตามินซีทั่วไป
  4. ถูกขับทิ้งจากร่างกายน้อย
  5. มีแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบ
Wheatgrass-VitaminC

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *